ΠΛΣ62 - Εξειδικεύσεις Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΠΛΣ - Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Η θεματική ενότητα ΠΛΣ62 ανήκει στις θεματικές ενότητες του δευτέρου έτους σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η θεματική ενότητα ΠΛΣ62 αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε επιμέρους κεφάλαια:

  • Δίκτυα
  • Εξειδικεύσεις Δικτύων
  • Κωδικοποίηση
  • Κρυπτογραφία
  • Ασφάλεια Δικτύων
www.000webhost.com